Tuesday, April 30, 2013

TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 4, Al-Nisa’

58: Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menghukumkan antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan tunjuk-ajar yang sebaik-baiknya untuk kamu. Sesungguhnya Allah adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-Basir (Maha Melihat).

59: Wahai orang yang beriman! Taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada rasul dan ‘ulul-'amri’ (pentadbir) antara kamu. Sekiranya ada perselisihan mengenai sesuatu, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itulah yang paling elok dan (ianya) kesudahan yang paling baik.

No comments: